Hvad kan GTS dække?

Fragt og spedition

GTS giver støtte til:

•    Fragt og spedition, herunder også afhentning af en container fra en lokal adresse i Danmark.
•    Kørselsomkostninger i forbindelse med indsamling af brugt udstyr til f.eks. leje af trailer, brændstof efter km-takst, broafgift (se max beløb i ansøgningsskema)
•    Vejning af container med udstyr.
•    Eventuel fumigation af containeren.
•    Kurer med forsendelsesdokumenter til modtageren i modtagerlandet.
•    Indklarering og lokaltransport til partnerorganisationen i modtagerlandet.
•    Lokal distribution af udstyret fra den lokale partner og videre ud til organisationer, hospitaler og skoler i partnerens opland. Tilskud afhænger af destinationer og de lokale fragttakster.

GTS giver ikke støtte til:

•    Arbejdsløn: Aktiviteter, der kan få støtte fra GTS forventes at bygge på en frivillig arbejdsindsats. I kan derfor ikke få støtte til arbejdsløn, hvis I f.eks. lader en privat virksomhed stå for indsamling og pakning.
•    Lokaleleje: I kan ikke få støtte til at dække udgifter til leje af værksteder, lagerlokaler og depoter.
•    Forsikring: I kan ikke få støtte til forsikring af udstyr. Det gælder hverken under indsamling, opbevaring og renovering i Danmark eller i forbindelse med transporten af udstyret frem til bestemmelsesstedet i modtagerlandet.
•    Told og afgifter: Donationer, der betragtes som en velgørende aktivitet, er normalt fritaget for told og afgifter. Derfor giver GTS ikke tilskud til at dække udgifter til told og afgifter.
•    Forplejning: I kan ikke få støtte til forplejning (mad og drikke) i forbindelse med partnerskabsrejser, pakning af containere eller indsamling af udstyr i Danmark.

Oplysningsaktiviteter

Følgende udgifter kan dækkes:

•    Udvikling og produktion af oplysningsmaterialer.
•    Direkte omkostninger til events, udstillinger, offentlige møder etc.
•    Transportudgifter i forbindelse med oplysningsaktiviteter.
•    Rejser og ophold for besøgende fra Syd som led i f.eks. foredragsturne eller andre aktiviteter.

Følgende udgifter kan ikke dækkes:

•    Indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising.
•    Foreningens almindelige kommunikation med baglandet.
•    Honorarer til medlemmer/aktive/frivillige/ansatte i den ansøgende organisation.
•    Aktiviteter der alene har karakter af kulturel udveksling, mellemfolkelig kontakt eller integration.

Partnerskabsrejser og ekspertrejser

Følgende udgifter kan dækkes:

•    Billet
•    Visum
•    Vaccinationer
•    Forsikring
•    Overnatning
•    Lokal transport

Forplejning dækkes ikke.