Bilag til rapportering

Herunder findes alle de bilag, der skal bruges til afrapportering til GTS. En bevilling skal afrapporteres jf fristerne i bevillingsbrevet og senest en måned før en ny ansøgningsrunde, hvis den danske forening ønsker at søge igen. 

En bevilling er først endeligt afrapporteret, når GTS har godkendt både rapport(er) og regnskab.

Bilag

Hvis man har fået bevilget nedestående skal man også fremsende:

  • Evt. rapport fra oplysningsaktivitet (hent bilag), inkl. regnskabsbilag
  • Evt. rapport fra partnerskabsrejse (hent bilag), inkl regnskabsbilag
  • Evt. rapport fra ekspertrejse (hent bilag), inkl. regnskabsbilag

Husk altid at anføre GTS bevillingsnummer på rapporter, bilag, m.m.

Fremsend rapportering

De forskellige rapporter og dokumenter sendes som vedhæftede filer på mail til genbrugtilsyd@dmr.org.

Originale regnskabsbilag (husk kopi til jer selv) sendes til følgende adresse:

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Att.: Genbrug til Syd