Afslag

Modtager man et afslag på en ansøgning til GTS, vil der kort blive redegjort for, hvilke ansøgningskriterier der ikke er efterlevet. Den danske forening vil få adgang til at se den vurdering, som sekretariatet har foretaget af ansøgningen.

På den baggrund kan foreningen søge yderligere rådgivning på sekretariatet, hvis man senere vil fremsende en ny og mere gennemarbejdet ansøgning.

Kontakt sekretariatet for rådgivning