Rapportering

Når en forsendelse er gennemført, dvs. når udstyret er ankommet til sydpartneren og taget i brug, skal der fremsendes en rapport til GTS-sekretariatet. Denne afrapportering skal udarbejdes i samarbejde med sydpartneren og må gerne være forsynet med billeder og anden information. 

Fristen for afrapportering fremgår af bevillingsbrevet. Generelt gælder det, at en forsendelse skal være sendt afsted senest tre måneder efter at bevillingsbrevet er udstedt, og at afrapporteringen sker senest tre måneder efter at forsendelsen er nået frem til bestemmelsesstedet. 

Har man fået bevilget en partnerskabsrejse og/eller en ekspertrejse, samt eventuelt tilskud til en oplysningsaktivitet, skal dette være foretaget og afrapporteret senest en måned efter at forsendelsen er nået frem til bestemmelsessted.