Rapportering

Når en forsendelse er gennemført, dvs. når udstyret er ankommet til sydpartneren og taget i brug, skal der fremsendes en rapport til GTS-sekretariatet. Denne afrapportering skal udarbejdes i samarbejde med sydpartneren og må gerne være forsynet med billeder og anden information. 

Fristen for afrapportering fremgår af bevillingsbrevet. Generelt gælder det, at en forsendelse skal være sendt afsted senest tre måneder efter at bevillingsbrevet er udstedt, og at afrapporteringen sker senest tre måneder efter at forsendelsen er nået frem til bestemmelsesstedet. 

Har man fået bevilget en partnerskabsrejse og/eller en ekspertrejse, samt eventuelt tilskud til en oplysningsaktivitet, skal dette være foretaget og afrapporteret senest en måned efter at forsendelsen er nået frem til bestemmelsessted. 

ViewWorld er et krav i nogle lande

Det er en god idé at anvende ViewWorld til alle forsendelser. Det dokumenterer fremkomsten af udstyret, og øger tilliden til jer og til Genbrug til Syd generelt.

For de organisationer der arbejder i områder, hvor det på grund af uro eller krig ikke er umiddelbart muligt for Genbrug til Syds medarbejdere at komme på tilsynsbesøg, er det et krav, at der anvendes ViewWorld i forbindelse med forsendelsen. ViewWorld anvendes af enten af jeres sydpartner, eller af den ansøgende organisation i forbindelse med partnerskabsrejse. I jeres bevillingsbrev vil der medfølge mere information om anvendelse af ViewWorld.

De lande der 1. januar 2018 kræves, at der anvendes ViewWorld, er: Afghanistan, Congo og Somalia.